Розробимо бізнес-план, який зробить ваше підприємство успішним
Для банку, для інвестора, для внутрішнього планування. Індивідуальний підхід з глибокою розробкою специфіки. Вартість розробки - від 24 000 грн.
Розробимо бізнес-план, який зробить ваше підприємство успішним

Для банку, для інвестора, для внутрішнього планування. Індивідуальний підхід з глибокою розробкою специфіки. Вартість розробки - від 24 000 грн.
Ви отримуєте
РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У вас буде розрахований обсяг початкових інвестицій
АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
Ви побачите охоплення вашої аудиторії і реальні можливості масштабування
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Ви отримаєте графік реалізації проекту
ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
У вас буде перелік необхідних ресурсів і постачальників
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Ви отримаєте детальний кеш-флов вашого проекту
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Ви побачите терміни окупності проекту, вихід на точку беззбитковості
- Для фінансових установ і банків

- Для інвесторів і бізнес ангелів

- Бізнес план для програм підтримки бізнесу

- Для планування та обліку


БІЗНЕС ПЛАН ДЛЯ БАНКУ
Бізнес-плани розробляються відповідно до вимог і стандартів українських і зарубіжних банків, а також лізингових компаній. Розроблені нами бізнес-плани успішно проходять банківську експертизу
Бізнес-план для банківської експертизи


Бізнес-план для отримання кредиту на загальних підставах.
Бізнес-план для спеціальних банківських програм пільгового та безвідсоткового кредитування
Програми пільгового кредитування українських банків та міжнародних фінансових установ: пільгове кредитування у Ощадбанку, отримання низької відсоткової ставка у Приват Банку та інших українських банках; програми ЄБРР для підтримки бізнесу.
БІЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ І БІЗНЕС АНГЕЛІВ
Це документ, на основі якого інвестор приймає рішення про фінансування проекту. Ми розробляємо бізнес-плани для інвесторів відповідно до визнаних міжнародних стандартів
Коефіцієнтний аналіз проекту
Існує два типи інвесторів: Фінансовий і Галузевий. Рішення Фінансового інвестора щодо вкладання коштів в проект, багато в чому залежить від значень коефіцієнтів фінансової моделі проекту (IRR, NPV, EBITDA, PI, DPB і т.д.). Для галузевого інвестора первинним є, то як проект "вбудується" в його поточну бізнес-модель.
Інвестиційний меморандум
Даний документ надає коротку витримку за проектом для інвестора. Його завдання зацікавити інвестора на більш глибоке вивчення деталей проекту, саме тому інвестиційний меморандум повинен бути підготовлений на високому професійному рівні/
БІЗНЕС ПЛАН ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ
Бізнес-план - це один з ключових механізмів управління діяльністю підприємства. Грамотно складений і чітко продуманий бізнес-план допоможе передбачити і уникнути можливих негативних наслідків реалізації проекту.
Маркетинговий аналіз
ринкової сили проекту
Важливість визначення величини попиту на товар / послугу / роботу проекту неможливо переоцінити. Тому реалізація будь-якого проекту пов'язана з ретельним аналізом ринку.
Фінансове моделювання
в різних сценаріях
Сценарний аналіз дозволяє перевірити, як будуть вести себе основні показники проекту (виручка, витрати, прибуток, необхідні інвестиції і т.д.) при зміні вхідних змінних.
БІЗНЕС ПЛАН ДЛЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Змістовний та обгрунтований бізнес план - ключовий елемент загального пакету документів, який вимагається для участі у міжнародних програмах для бізнесу. Такі програми надають широкі можливості підприємцям, що включають безповоротні інвестиції до 3 млн. євро.
Бізнес план для безповоротних фінансових грантів європейських та міжнародних програм
Безповоротне фінансування бізнес-проектів від 50 тис. до 3 млн. Євро. Спеціалізовані галузеві програми для МСБ та крупних підприємств. HORIZON 2020 для бізнесу.
Бізнес план для міжнародного партнерства на пільгових умовах

Для програм доступу до закритих ринків, участі у міжнародних консорціумах, комерційного впровадження інноваційних ідей. Вихід на ринок Європейського Союзу (програма ЄС COSME та інші можливості для бізнесу).

Структура бізнес-плану
1
Резюме проекту
Основні положення бізнес-плану для осіб, котрі приймають рішення
2
Ініціатор проекту
Опис правової та управлінської структури проекту. Інформація про ініціатора
3
Маркетинговий аналіз
Аналіз попиту і конкурентів. Позиціонування, продукти, канали збуту, ціноутворення, просування
4
Матеріальні ресурси
Устаткування, приміщення та витратні матеріали
5
Організація
Оргструктура, штатний розклад і календарний план
6
Фінансовий аналіз
Бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс, бюджет доходів і витрат, обсяг інвестицій, джерела фінансування
7
Оцінка ефективності проекту
Розрахунок фінансових показників, визначення точки беззбитковості
8
Аналіз ризиків
Організаційні, управлінські, фінансові та економічні ризики.
Способи їх усунення, або зменшення.
Етапи розробки
1. Збір вимог

Консультація c експертом в офісі або по Skype c метою визначення ключових вимог до бізнес-плану
2. Розробка фінансової моделі
Формування ринково і фінансово обґрунтованою розрахункової моделі на основі вихідних даних
3. Розробка текстової частини
Опис розрахункової моделі на мові споживачів (банків, інвесторів, фондів) і т.д.
4. Консультаційна підтримка
Експертна підтримка клієнта до повного розуміння основних положень бізнес-плану для подання зацікавленим сторонам
Індивідуальна розробка бізнес плану під кожного клієнта
ЗАМОВИТИ РОЗРОБКУ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Про компанію
«European Profiles S.A. Ukraine» - це компанія, яка була заснована міжнародною консалтинговою компанією« European Profiles S.A », що здійснює діяльність у 50 країнах світу, в тому числі в Україні.

З моменту заснування ми надаємо послуги численним організаціям в країнах з перехідною економікою, виконуючи комплексні проекти технічної допомоги, що фінансуються ЄС, Світовим банком та іншими міжнародними донорами. Ми також допомагаємо компаніям приватного сектора в їх зусиллях, спрямованих на розширення і зростання.

Висока якість і професіоналізм European Profiles S.A. підкріплюється політикою компанії, спрямованої на надання нашим клієнтам результатів, що забезпечують довгостроковий позитивний ефект. Демонструючи багаторічне стійке зростання і міцне фінансове становище, European Profiles S.A. входить в число провідних консалтингових компаній Європи.
Контакти:
044-33-11-056
info@epukraine.com
Київ, вул. Антоновича , 72
Консультации по поводу стратегической сессии
Введите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течение 15 минут
Имя
Ваш телефон
Made on
Tilda